Ochrana okapových žlabů a svodů Tisk

 

 Popis a charakteristika systému

 

okap devi 3 Ochranný systém DEVI určený pro rozpouštění ledu a sněhu na střechách, v okapových žlabech a svodech či jiných svodových cestách může být využit na všech typech střešní konstrukce v místech, kde je zapotřebí zamezit zamrznutí nahromaděné vody či vzniku krásných, zato však nebezpečných rampouchů. Správnou instalací můžeme předejít újmám na lidském zdraví (poranění kolemjdoucích utrženým rampouchem nebo uvolněným sněhem) a vzniku majetkových škod způsobených utržením       okap devi 4

zmrzlého okapového žlabu či svodu nebo zatečením vody do vnitřních prostor stavebních objektů.

Ochranný systém zpravidla instalujeme do míst, kde se hromadí voda z tajícího sněhu nebo ledu. Většinou se jedná o různá úžlabí, žlaby (zaatikované, střešní, klasické) a různé typy svodů. Výkonný vytápěcí systém, který spolehlivě rozpustí padající sníh či vznikající námrazu a zprůchodní cesty pro bezpečný odtok vody, zamrzání těchto stavebních prvků zabrání.

okap devi 35Vytápěcí režim topných kabelů DeviflexTM je řízen speciálně vyvinutými termostaty DeviregTM. Při správné kombinaci termostatů a snímačů (vlhkostních a teplotních) systém přesně vyhodnocuje teplotní i vlhkostní podmínky, takže vytápění se zapíná pouze na nezbytně nutnou dobu a úspornost provozu se zvyšuje. Při dodržení instalačních instrukcí je montáž systému DEVI velmi snadná.

 

 Možnosti použití

okap devi 8Všechny typy střešních konstrukcí                               Okapové žlaby (střešní, zaatikované)                           Okapové svody (venkovní i zabudované ve stěnách)      Ostatní stavební prvky sloužící k odtoku vody

 

 Výhody aplikací

Trvalá průchodnost svodových cest                            Zabránění hromadění ledu a sněhu na střešních konstrukcích                                                            Zamezení tvorby rampouchů                                      Prevence škod na venkovních fasádách a vnitřních omítkách. Zamezení možnosti odtržení žlabů a popraskání svodů

 

okap devi 6Systémy určené pro ochranu střech a svodových cest je nutné uvést do provozu ještě před tím, než napadne první sníh nebo vznikne námraza. Jedná se totiž o preventivní ochranné systémy, které vytváření námrazy předcházejí, jelikož se spouštějí právě v onom kritickém okamžiku, kdy se led začíná tvořit. V žádném případě nemohou sloužit k rozmrazování už zcela zamrzlých okapových žlabů či svodů.

 

V oblastech s častým sněžením je vhodné vyhřívat i část střechy  mezi okapovým žlabem a ochrannými prvky na zachytávání sněhu. Nejčastěji je potřeba chránit úsek ve spodní části střešní konstrukce o šířce cca 50cm. Topný kabel instalujeme např. ve vlnovce, která pokrývá pokud možno co největší plochu.